Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Background Image

DOKUMENTY

OBIEG DOKUMENTÓW

Przekazanie dokumentów

Przed dostarczeniem dokumentów do tłumaczenia prosimy o kontakt telefoniczny (tel. ‭889188023) bądź mailowy (sekretariat@britishinstitute.com.pl) w celu ustalenia sposobu i terminu ich przekazania, a także odbioru wykonanego tłumaczenia.

Postać dokumentów

Dokumenty do tłumaczenia można przekazywać w dowolnej postaci: oryginału, fotokopii, skanu lub pliku elektronicznego. Wykonane tłumaczenie może również przyjąć dowolną postać (dokument uwierzytelniony, wydruk nieuwierzytelniony, plik elektroniczny itp.), odpowiednio do Państwa potrzeb.
W przypadku przekazywania dokumentów do tłumaczenia drogą elektroniczną wymagana jest zaliczka, której wysokość ustalana jest na podstawie ilości złożonych dokumentów do tłumaczenia. 

CYWILNO-PRAWNE

• umowy, umowy o pracę
• dokumenty stanu cywilnego
• zaświadczenia, rekomendacje
• dokumentacja pracownicza
• zaświadczenia o niekaralności
• akty notarialne  

MEDYCZNE

• opinie, orzeczenia
• zaświadczenia, zwolnienia
• wyniki badań
• zaświadczenia z Okręgowej Izby:
• Lekarskiej
• Pielęgniarek i Położnych 

FINANSOWE

• sprawozdania finansowe
• raporty z audytów
• PIT-y
• wszelkiego typu raporty
• wyciągi bankowe
• faktury 

GOSPODARCZE

• umowy, kontrakty
• wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
• dokumenty założycielskie
• pełnomocnictwa 


SAMOCHODOWE

• prawa jazdy, karty pojazdu
• dowody rejestracyjne
• tytuły własności
• dokumenty celne 

TECHNICZNE

• projekty
• instrukcje
• opisy
• specyfikacje 

SZKOLNE

• świadectwa, dyplomy
• zestawienia ocen
• certyfikaty kursów i szkoleń 

UBEZPIECZENIOWE

• zaświadczenia
• polisy
• zgłoszenia szkody 

BIZNESOWE

• prezentacje
• biznesplany
• studia wykonalności